Pishinë Metalike Për Fëmijë

Demensionet: 2.59m x 1.70m x 61cm
Code: 56403
Importues për Kosovë: Bestwey

119.95€