Pishinë Metalike Familjare

Demensionet: 3.66m x 1.00m
Code: 56418
Importues për Kosovë: Bestwey

299.95€