Makinë Boksi Kombo

Prodhuesi: Poloni
Importues për Kosovë: Bestwey