Makinë Boksi Prize

Prodhuesi: Poloni
Importues për Kosovë: Bestwey