Makinë çekan

Prodhuesi: Poloni
Importues për Kosovë: Bestwey