Tavolinë Futbolli MS-101

Prodhuesi: Turki
Importues për Kosovë: Bestwey
Top me ramje te lirë.
Jo Elektronike.