Tavolinë Ping Pong Sponeta

Prodhuesi: Gjermani
Importues për Kosovë: Bestwey